Stick ut på linkedin!

så blir du framgångsrik

Stick ut på LinkedIn visar hur du skapar en framgångsrik profil på LinkedIn, världens största och snabbast växande jobbnätverk för professionella. Det här är din karriär-bibel som steg-för-steg visar praktiskt hur du använder LinkedIn fullt ut för att skapa dig ett varumärke som utvecklar din karriär.

På en arbetsmarknad i stark förändring måste du veta hur du paketerar dig i kampen om jobben, medarbetarna, uppdragen och affärerna. För att ha en chans måste vi våga sticka ut! Boken riktar sig till alla – privatpersoner, chefer, medarbetare, stora och små företag, rekryterare och studenter. 

ansökningsboken

lÄR DIG att marknadsföra dig och skriva ansökningsbrev som väcker intresse

I Ansökningsboken lär du dig skriva intresseväckande ansökningsbrev. Behöver du bli bättre på att marknadsföra dig själv och din förmåga i en ansökan? Här lär du dig hur du ska marknadsföra dig och hur du visar vad du kan.

Ansökningsboken innehåller allt du behöver för att skapa intresse-väckande ansökningsbrev, undvika onödiga misstag och vässa din förmåga att sälja dig själv till framtida arbetsgivare. Genom enkla steg-för-steg tips, arbetsblad och många konkreta brevexempel lär du dig att skriva kraftfulla ansökningsbrev som tar dig till intervju för drömjobbet!

jobbsökarboken

12 snabba steg till ditt nya njobb

Jobbsökarboken lär du dig söka jobb på ett smart och effektivt sätt som gör att du halverar din jobbsökningstid.

I 12 enkla och effektiva steg får du hjälp med att komma fram till vad du vill, hur du ska lägga upp en effektiv jobbsökning för att nå ditt mål, vilka jobbsökningsmetoder som fungerar bäst för dig och hur du ska marknadsföra dig på bästa sätt. För att bli en framgångsrik jobbsökare krävs noggrann planering och organisation.

I Jobbsökarboken hittar du massor av konkreta tips, checklistor, övningar och information som gör att du lär dig söka rätt jobb på rätt sätt på kortast möjliga tid.

CV-boken

konsten att marknadsföra din kompetens

CV-boken lär du dig att skriva en modern och intresseväckande CV.

CV-boken har sålt i över 100 000 ex och är Sveriges mest populära karriär- och jobbsökningsbok. I 12 enkla steg lär du dig hur du ska paketera dig själv och marknadsföra din kompetens och erfarenhet på ett tydligt och intresseväckande sätt.

CV-boken får du många handfasta tips och råd samt en stor mängd professionella CV-exempel som du kan plocka ur. CV-boken har hjälpt tio-tusentals att få nya jobb. Den kan även hjälpa dig att bli den som blir inbjuden på intervju. 
70 CV-exempel och massor av tips!

bli din egen coach

en handbok i livs- och karriär-planering för att hitta rätt jobb

Vill du göra något annat men vet inte vad? Vill du utveckla mer av dig själv och hitta rätt jobb? Har du allt men vill ändå ha något annat? Bli din egen coach hjälper dig att inventera var du står idag och ta ut en ny riktning i både karriären och livet. Boken beskriver hela processen för att göra en livs - och karriärplanering på egen hand. Du lär dig att bli din egen karriärcoach och får effektiva verktyg för din utveckling i arbetslivet.

Du börjar med att titta inåt på dig själv, därefter utåt på din omvärld för att slutligen se framåt och bestämma vart du vill och hur du ska komma dit! Bli din egen coach är en klassiker inom karriärplanering i Sverige. 

Alla har talang!

hitta och utveckla din och andras potential

Du föds inte som skicklig pilot, framgångsrik företagsledare, världsmästare i höjdhopp eller rockstjärna. Du når framgång genom motivation, passion, hårt arbete - och genom att tänka rätt.

Alla har talang! ger dig verktygen för att hitta din egen och andras talang. Charlotte Hågårds budskap är att ALLA har talang. Glöm dina betyg, gamla prov och eventuella intelligenstester du gjort! Här får du veta hemligheten med att bli riktigt bra på något. Du kommer med hjälp av tips, exempel och konkreta övningar att lära dig hur du hittar din egen talangzon och maximerar avkastningen på ditt eget humankapitel - din inre talang!